Foto:
Mats Karlsson

Hemmajobbare, tänk på ergonomin!

April 30, 2023
Ingen författare

Ergonomin har blivit eftersatt när allt fler jobbar hemma på permanent basis. Det är en av följderna av pandemin, som också ger oss frilansare något att tänka på. Det och mycket annat avhandlades på onsdagens panelsamtal med arbetsmiljöforskare på Södergården.Panelsamtalet med arbetslivsforskaren Gunnar Aronsson, arbetsmiljöutredaren Martine Syrjänen Stålberg på TCO och Rustan Rydman från Folkuniversitetet hade förtjänat en betydligt större publik än det lilla fåtal som dök upp. Martine Syrjänen presenterade en färsk undersökning bland TCO:s medlemmar, som visade att bara 16 % nu vill arbeta enbart på jobbet, och 7 % enbart hemma. Resten föredrar att mixa, för att träffa kollegor, samarbeta med andra eller bara ha social kontakt. Det som lockar med distansarbete är framför allt lugn och ro, att kunna jobba ostörd. Det ökar också kreativiteten. Gunnar Aronsson har nyligen varit med och sammanställt internationell forskning som visar att distansarbetare behöver kompetens att kunna arbeta autonomt, de behöver rätt teknik och tydliga riktlinjer från arbetsgivarna. Det ställer krav på chefer att kunna utöva tillitsbaserat ledarskap, var en av slutsatserna. En stor andel chefer tycker inte om distansarbete för att de får svårt att leda arbetet på ett bra sätt.Under pandemin såg bra arbetsgivare till att anställda som jobbade hemma hade bra stolar, datorer och annan utrustning, som gjorde att de kunde jobba på nästan som vanligt. Men efter pandemin ligger nu ansvaret nästan överallt på den enskilde – det är svårt att kolla ergonomin hemma hos var och en av medarbetarna.Det har sannolikt fått till följd – det har gått för kort tid för att forskarna ska ha kollat på det – att fler har ryggvärk och andra besvär nu än under pandemin. Ett problem som riskerar att permanentas för många.Det är också något för oss frilansar att fundera på, om vi inte gjort det förr: Hur sitter vi? Hur ofta tar vi en paus? När äter vi? Funkar tekniken så bra som den borde?Vikten av att hålla isär arbete och fritid framhölls också, vilket är svårare när man inte är på en gemensam arbetsplats. Också något för oss frifräsare att klura på.I övrigt var resonemangen mycket inriktade på situationen för anställda på gemensamma arbetsplatser.

Mats KarlssonSekr Mälardalens frilanssektion

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...