Foto:

Medlemmarna: Fler praktiska seminarier och tuffare kamp för arvoden

September 2, 2021
Marja Beckman
Ingen författare

Medlemmarna i Mälardalens frilansklubb efterlyser konkreta och användbara seminarier och har många bra idéer om hur vi ska arbeta mer med arvoden och upphovsrätt. Stort tack till alla som tog sig tid att svara på vår enkät!

Den första juni skickade Mälardalens frilansklubbs styrelse ut en enkät där vi frågade er medlemmar vad ni vill ha ut av er lokala fackklubb. Vi fick svar från 98 medlemmar.

Enkäten gjordes som ett Googleformulär, med 12 frågor, både kryssfrågor, olika alternativ och frågor där medlemmarna fick skriva in sina tankar och åsikter. 

Enkäten låg öppen på våra sociala medier eftersom syftet var att samla in åsikter, så vi har ingen kontroll över om icke- medlemmar svarade, eller om någon svarade flera gånger. Här är ett utdrag av svaren vi fick.

Hur får du information om vad som händer i förbundet? 

Det visade sig att e-postutskick är den främsta informationskällan, följd av Tidningen Journalisten och sociala medier. Några hade också svarat Journalistförbundets hemsida, tips från kollegor och e-postlistan Snackbar. 

Vill du få mer information, och i så fall hur?

På frågan om de vill ha mer information, och i så fall hur, svarade majoriteten att de vill ha mer information, gärna via e-post. Vi planerar därför att göra som Frilans Riks och skicka ut mejl efter varje styrelsemöte (nästa möte äger rum den 16 september).

Har du deltagit på något av Mälardalens evenemang (här räknas såväl fysiska seminarier som Zoomseminarier in, även julmiddagen) de senaste tre åren?

På denna fråga svarade 19,6 procent ja på ett eller flera, 21,6 procent ett och 58,8 procent inga.

Om ja: Skriv gärna vilket/vilka evenemang och vad du tyckte om det/dem.

Det är, av förståeliga skäl, inte alltid lätt att hålla reda på vilka evenemang som anordnas av Mälardalen och vilka som Journalistförbundet frilans ligger bakom, men de flesta verkade nöjda med de evenemang de deltagit i, oavsett arrangör. Förutom ”bra, givande och trevliga” fanns enstaka kommentarer om evenemang som varit något röriga.

Om nej: Varför har du inte deltagit? (Möjlighet att ge flera svar)

Vanliga svar på denna fråga var ”bor för långt bort” eller ”i fel tidszon” eller ”har inte hunnit/inte tagit mig tiden/tiden har inte passat”. Några skrev att de nyligen blivit pensionärer eller att de var nya som frilansar och inte kommit igång. 

Svar vi får ta till oss extra av var till exempel ”Har inte varit riktade mot mitt område som är fotografi”, ”Seminarierna handlar sällan om sånt jag själv har behov av” och ”Har aldrig varit något ämne som varit intressant för mig”. En person skrev också ”Den enda svårigheten att delta var att jag fortfarande lär mig svenska, det kommer att bli svårt att uttrycka genom konversation, men att skriva kommer att vara lätt för mig att uttrycka mina åsikter”. 

Har du några förslag eller idéer till personer eller ämnen vi borde anordna seminarier med/om?

På denna fråga fick vi mängder av bra svar! Här nedan är ett urval, som vi ska diskutera vidare i styrelsen och med Frilans Riks och förbundet.

– Hitta nya uppdragsgivare. Vässa skrivandet. Sälj. Skriva böcker. 

– Skrivarkurser, konsten att få ett reportage att flyga 

– Någon som kan berätta mer om SEO och sociala medier

– Gärna mer debatt och diskussion. Företrädare för Bonnier, typ. Eller fackklubben där. Kanske båda? 

– Hellre konkreta tips- föreläsningar, som är mer hands-on, än författarträffar och liknande som jag ser mer som inspiration 

– Allt kring etik, publiceringar, allmänintresse, s k "alternativa media" och dylikt är intressant nu, även journalistiken inför nästa val - eller hur kommun- och regionval påverkas av fake news och påverkan på riksplanet 

– Upphovsrätten, det känns viktigt och aktuellt. Gärna också konkreta exempel. 

– Praktisk upphovsrätt. Samtal kring prissättning av fotografi. Kanske ett infoseminarium med/om BLF i höst?

– Situationen för långtidssjukskrivna medlemmar, arbetsmöjligheter på minimal deltid hemifrån i den takt man orkar. Finns det, hur hittar man. 

– Hur man som frilansare för produktionsbolag och PS-bolagen kan få bättre villkor. Vi är enormt utsatta och i händerna på oförstående bolag som tycker dagsarvoden på 2500 - 3500 kronor är rimliga. 

– Olika aspekter av att jobba för ”content"-byråer. Kan man ha kvar integriteten som reporter? Varför betalar de så dåligt? Fast ännu hellre skulle man kanske göra en slags kampanj där man upplyser deras uppdragsgivare (inte sällan fackförbund) om att den byrå de anlitar inte betalar skäliga arvoden. Att de kan ge ut tidning till ett bra pris pga att byrån inte följer rekommendationen.

– Kanske något om att våga ta betalt. Vad som är bra att tänka på vid förhandling om jobb och ersättning och upphovsrätt. En checklista kanske? Upphovsrätt och användningsrätt. Hur kan man ta det med kunderna utan att tappa dem? Tex har mina bilder publicerats flera gånger på webben, fast jag tycker att jag varit tydlig med att köpet handlar om publicering en gång. Och påtalat det flera gånger. 

– ”Jobba långt upp i åldrarna" (någon inspirerande journalist ger insikt i hur ens framtida sena arbetsliv kan komma att bli). "Jag höjde mina arvoden jättemycket" (någon inspirerande journalist berättar), Bästa sätten att spara till pensionen, så mycket måste man spara (eftersom de flesta av oss inte kommer upp i SGI-taket måste vi spara på andra sätt, jag gick en kurs hos SJF Frilans om detta, men skulle vilja veta mer).

När pandemin är över, hur föredrar du att delta i våra seminarier (digitalt eller fysiskt, "IRL")?

En majoritet (63,4 procent) föredrog både och.

Har du lyssnat på Journalistförbundets frilanspodd?

Ganska många (44,9 procent) kände inte till podden. 29,6 procent hade inte lyssnat men ville gärna. 16,3 procent var inte intresserade. Resterande, ungefär 10 procent, hade lyssnat på ett avsnitt eller flera. (Läs mer om podden på Journalistförbundets hemsida).

Om du lyssnat, berätta gärna vad du tyckte om podden!

Podden får både ris och ros. Här är exempel på en positiv och en negativ röst:

– ”Bra! Ligger i tiden för att nå ut. Du når både medlemmar och icke medlemmar. Du kan snabbt styra sändningen till ett aktuellt ämne. Den ger fördjupning. Avsnitten ligger ute för lyssning. Återstår att göra podden känd så att många vet att den finns och hittar den.”

– ”För dåligt ljud, intervjuaren låter burkig. Innehållet känns inte så tajt, frågorna är inte så vassa och känns lite slappa och slentrianmässiga. Ska man lägga pengar på en podd tycker jag man ska göra det riktigt bra. Och även ha en tydligare vinkel på både urval och intervjuer. Vad vill man prata om? Varför är just denna person intressant? Dra igång samtalet med en presentation för läsaren som förklarar varför personen är här. Lyssna på andra poddar hur de gör.” 

Har du några önskemål om ämnen eller personer du vill att vi pratar om/med i podden?

Flera bra förslag kom in på poddinnehåll, exempelvis:

– Gränsen mellan journalistik och kommunikation/reklam – en gång tydlig, nu inte alls. 

– Andra sidan: redaktörerna.
– Hur det är att arbeta i magasinsbranschen!
– Säkerhet i potentiellt farliga situationer.

– Jag är nöjd med det som varit, hugg på det aktuella: Vill Skugge berätta hur hon tänker kring rec (en omtalad recension på Kristina Sandbergs bok om sin cancer, vår anm). t ex, Intressant veta om praktiskt arbete! Hur gjorde du? 

– Skulle gärna höra hur andra frilansar hanterar otryggheten som det innebär att inte ha en fast inkomst. Vågar man skaffa barn? Kan man få bostadslån? Och hur gör man för att bygga upp och trygga sin tillvaro? Visst är tanken på att kunna styra sin vardag härlig, men blir det verkligen så? Känner mest att man hugger på allt man kan och lever i en stor ovisshet där man alltid är tillgänglig och aldrig riktigt ledig. /En 26-åring som blandar vick och frilans och inte haft riktig semester sedan gymnasiet 

Arvoden och villkor är mycket viktiga frågor för oss frilansar. Hur tycker du att vi ska arbeta med dessa frågor? Som sektion har vi inte förhandlingsrätt, men vi tar gärna emot förslag på hur vi ska utveckla detta i samarbete med Frilans Riks och förbundet.

Detta ämne engagerar uppenbarligen och som många skriver är det nog vår viktigaste fråga.

– Skyldighet för arbetsplatsklubbar att ta med även frilansarnas villkor i löneförhandlingar med arbetsgivaren. Krav på att samma ekonomiska villkor gäller för frilansar som för övriga medarbetare. 

– Jag skulle gärna få mer stöd med detta ämnet. Kanske någon digital frågestund var man skulle kunna ställa frågor / vanliga problem. 

– Involvera BLF i detta arbete. 

– Ännu mer bearbetning av/info till småredaktioner, ensamredaktörer och produktionsbolag om arvodesfrågorna. Översätta arvodessiffrorna till löner för anställda. 

– Problemet på arvodessidan för skribenter har ju alltid varit att ingen bryr sig på arbetsgivarsidan – och att man som frilans sällan kan hävda sig med hänvisning till avtal. I varje fall inte för enskilda jobb. 

– Det allra viktigaste är att nu ut till uppdragsgivare, utbilda dem hur en frilansekonomi ser ut. Tusenlappen var pedagogisk och bra men mer så, boka in möten med redaktioner, förklara. Min uppfattning är att många faktiskt inte förstår hur mycket en frilans behöver fakturera i månaden för att få ut en skälig lön och kunna pensionsspara. 

– Arbeta för att förbundet blir mer av ett kampförbund och mindre av ett försäkringsbolag. Ordna debatter, samla in information, bygg allians med tjänstemän på kansliet som också är motiverade att förändra saker och som tror på fackets potentiella styrkor. 

– Förhandling om frilansarvoden i samband med förbundets löneförhandlingar på arbetsplatser. Det är en fråga som måste med där, och lyftas samtidigt. 

– Genom information och artiklar. Jag har haft eget i 20 år och möts ibland fortfarande av attityden att det är en hobby eller att man gör det för att det är kul. Lyft frågan på olika sätt och i olika kanaler på ett personligt sätt. 

Upphovsrätten är också mycket viktig för oss frilansar. Allt fler mediebolag försöker få oss att avstå från den genom att skriva på så kallade fulavtal. Kom gärna med förslag på hur vi ska arbeta med detta. 

Även denna fråga engagerade stort. Här är några exempel på svar: 

– Informera oss frilansar om vilka rättigheter vi har, hur man kan komma runt det och vilka uppdragsgivare man bör undvika. 

– Involvera politiker i riksdagen – av ALLA ÅTTA FÄRGER. Det ligger inte i någons intresse att skurkkoncernerna stjäl alla resurser, både ekonomiska och förtroende-. Vem vill bli intervjuad av en frilans när frilansen inte kan garantera intervjuns liv efter ursprung publicering? 

– Förklara med hjälp av ett konkret personligt case, vad det kan innebära för en enskild frilansare att skriva bort rättigheter och få usel ersättning. Hur lite som faktiskt är kvar efter skatt, sociala avgifter och att man betalt resorna själv, till intervjuobjekt i andra städer.

– Absolut kampanj riktad mot kunderna, som i många fall också är presumtiva intervjuobjekt. Det är vi frilansar som får människor att ställa upp på intervjuer och på bilder, ofta i känsliga ämnen - sorg, sjukdom, hjärta, smärta. Men skriver vi på fulavtal har vi ingen kontroll över vad som sen händer med materialet. Visste folk det så skulle de nog akta sig för att ställa upp. Kanske skulle en del först fråga vem som har upphovsrätten...? 

Har du något annat du anser att vi bör arbeta mer eller mindre med, tips, idéer, förslag?

Även denna fråga fick många intressanta svar. Här är ett urval:

– Så kallade fastlansar och företag som använder den "anställningsformen". 

– Var mer aktiva i Facebooks frilanslista, där finns rookies som behöver hjälp - och rekryteras 

– Ett konkret förslag: Mediehusen behöver bli bättre på att skriva ut byline på bilder som publiceras på instagram. Det ska vara ett krav att de gör det. Bilden är allt på instagram ändå är det otroligt slarvigt på många håll. Jag önskar en skrivelse från Journalistförbundet till samtliga mediahus om detta. 

– Hellre arbeta med renodlade fackfrågor, som upphovsrätt, arvoden etc. After work är bra, för det är ett sätt att få medlemmarna att träffas och knyta kontakter, men kurser/föreläsningar känns mer som något som SJF gör och det kanske inte är där som frilansklubben ska lägga en stor del av sitt arbete. 

– Det jag saknar är någon sorts agentverksamhet – som tar hand om försäljningsdelen som är nästan alla journalisters svaga sida – men vet inte om ni kan göra ngt för att få i gång en sådan. 

– Hur man skapar mångfald i redaktioner, på alla plan. Ålder, genus, etnicitet, HBTQ. Folk är ännu urusla på detta och saknar konkreta nycklar och därför är det konformt till förbannelse på många håll. 

– Att bloggare och influencers ibland även vill vara eller framstå som journalister samtidigt som de glatt i nästa stund gör sponsorsamarbeten av olika slag. Jag skulle vilja att vårt hantverk och vår etik och källkritiska hållning lyftes så att allmänheten förstod skillnaden.

Här nedan är en presentation med mer utförliga svar på enkäten:

Presentation-Malardalens-enkat-2021Ladda ner

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...