Foto:

Medlemsbrev från styrelsen – september 2021

September 21, 2021
Marja Beckman
Ingen författare
Litteraturens hus, Sysslomansgatan 1 i Uppsala där senaste styrelsemötet ägde rum.

Detta brev skickades till medlemmarna den 20 september 2021.

Hej!

Här kommer en septemberhälsning från styrelsen i din lokala fackförbundssektion Mälardalens frilansklubb!

Från och med nu kommer vi, på förfrågan, att skicka korta rapporter efter varje styrelsemöte. 

Av enkäten som skickades ut i juni framgick det tydligt att många av er önskar mer insyn i vårt arbete.

Enkäten

Den första juni skickade Mälardalens frilansklubbs styrelse ut en enkät där vi frågade er medlemmar vad ni vill ha ut av er lokala fackklubb. Vi fick 98 svar, stort tack för det! Förutom mer information efterlyste ni bland annat praktiska och användbara seminarier samt ett intensivare arbete för att bevaka arvoden och upphovsrätt.

På vår hemsida kan ni läsa en artikel med ett urval av enkätsvaren.

Arvodeskampanj

I samarbete med Frilans Riks och de andra lokala sektionerna arbetar vi just nu med en arvodeskampanj där vi i ett första steg kontaktar arbetsplatsklubbar för att få reda på arvodesnivåerna. Ansvariga för detta arbete i Mälardalens frilansklubb är Ylva Berlin, Monica Atterberg och Therese Quennerstedt. Om ni vill fråga dem något finns kontaktuppgifter under Styrelse på vår hemsida.

Journalisthelg i Uppsala

Den 29–31 oktober kommer vi att anordna en journalisthelg i Uppsala, i samarbete med Frilans Riks, Uppsala kommun och Studiefrämjandet Uppsala Västmanland.

Arrangemanget vänder sig till både journalister och allmänhet. Invigningen på fredagen sker i Litteraturens hus i Uppsala. Lördagen och söndagen blir digital via Zoom för hela landet. Mer information kommer. För frågor, kontakta Monica Atterberg eller Therese Quennerstedt, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Kongressen

Två av styrelseledamöterna i Mälardalen, Marja Beckman och Monica Atterberg, kommer att vara ombud på Journalistförbundets kongress den 6–7 oktober. Den 5 oktober ska styrelsen ha ett extrainsatt möte för att samla och diskutera de frågor som är viktigast för oss frilansar i Mälardalen. Välkomna att kontakta oss om det är något ni vill att vi tar upp! På Journalistförbundets hemsida finns alla handlingar inför kongressen.

Samarbete med förbundet om rekrytering på seminarier

Längre fram i höst planeras fler seminarier i Stockholm. Ylva Berlin ansvarar för dessa seminarier som kommer att anordnas i samarbete med Journalistförbundets kansli.

Podden

Poddgruppen, som består av Ronnit Hasson, Artur Nordfors Kowalski och Beata Hansson, planerar under hösten att spela in nya avsnitt. Hör gärna av er till dem med tips, både på intervjupersoner och teman som ni vill att de tar upp! Läs mer om Journalistförbundets frilanspodd här.

Följ oss i sociala medier

Glöm inte att vi finns i sociala medier också, på Facebook, Twitter och Linkedin (Mälardalens Frilansklubb / Mälardalens Frilansektion)!

Om ni har förslag på seminarier eller andra medlemsaktiviteter är ni välkomna att höra av er! Sektionens mejladress är malardalensfrilansklubb@gmail.com.

Hälsningar från Mälardalens frilansklubbs styrelse genom Marja Beckman, ordförande

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...