Foto:
Monica Atterberg

Buffén byttes till 4-rätters meny på Borgen restaurang i Uppsala när journalisterna träffades

December 8, 2021
Monica Atterberg
Ingen författare

In i det sista var det tveksamt om Uppsala skulle kunna ha sin jullunch för medlemmarna. Flera bokade av på grund av förkylning och respekt för Covid. På förmiddagen ringde restaurangen och frågade om det var O.K. att byta buffén mot en fyra rätters meny i stället - som en säkerhetsåtgärd. Kanske ville man mota Olle i grind och se till att vi kom.  Restaurangen hade redan fått återbud av ett sällskap på 350 personer några timmar innan de skulle komma.

Vi blev till sist en liten men tapper skara på tio personer. I denna ingick fem journaliststudenter och Sara Carlsson från förbundet som tillsammans med journalisterna initierat berättade för studenterna om jobbet som journalist och frilansandet i synnerhet. Det var andra gången Uppsala bjöd in studenter och detta känns som en bra satsning. Förra gången hade de fått i uppdrag att hålla föredrag om mötet med oss. I år var det inte så formaliserat, men vi tror att den här typen av arrangemang ger ringar på vattnet och medverkar positivt till rekrytering av nya medlemmar. I mitten av januari planerar Sara ett nytt Uppsalabesök då hon, troligen tillsammans med mig, ska besöka journalistutbildningen och berätta mer om förbundet.

De studenter som läser journalistik i Uppsala går en ettårig utbildning utöver sin kandidatexamen i valfritt ämne. Årets kull på 25-30 blivande journalister hade fått slåss om 155 platser.  De hade fått lämna in arbetsprov och ett personligt brev med motivering varför de ville gå utbildningen. I dagsläget har de mycket kontakt med Upsala Nya tidning. Snart väntar en sex  veckors praktik. Flera hade då sökt sig till radion. Sara gav det goda rådet att gärna starta sin journalistkarriär med en anställning någonstans för att bygga upp ett kontaktnät, vilket förstås är nödvändigt om man ska börja frilansa. Hon tipsade också om kursen "Ny som frilans". Vi andra bidrog med berättelser från våra år i branschen.

Har vi fått kritik av någon artikel? löd en fråga från studenterna. Det vanliga är tyvärr att man inte hör något från sin uppdragsgivare kunde flera av oss intyga. Feedback är ofta ovanligt. Och hör man inget så får man anta att allt är O.K. Däremot kommer det emellanåt läsarreaktioner. En läsare hade envist oriktigt hävdat att en bergstopp på bild inte stämde med texten. Andra tyckte att beskrivningen av dom eller deras by inte var bra, även om den stämde. Studenterna undrade också varför vi valt att frilansa. Och svaret blev det vi alla känner: Friheten att få disponera vår tid, ta semester när vi vill och få välja våra ämnen. Det kan ofta kompensera för en sämre lön. Vi fick då också tillfälle att informera om den stora satsning på kompetenshöjning som förbundet gör, via stipendier och kurser, samt den möjlighet till hjälp som finns när det gäller upphovsrätten och fulavtal.


Text och foto: Monica Atterberg

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...