Foto:

Hyllert på MFK:s frukostmöte: Pröva direktiv i domstol

September 12, 2023
Ingen författare

Det vore bra om tolkningen av EU:s upphovsrättsdirektiv prövades i domstol, sade SJF:s förbundsordförande Ulrika Hyllert när hon gästade höstens första frukostmöte med Mälardalens frilanssektion. Men det kräver att en frilans vill vara case.

– Frågan om direktivet och ersättningen vid återpublicering av texter är prioriterad. Vi vet inte hur det ska tolkas om en tvist hamnar i domstol. Förbundsjuristen Olle Wilöf jobbar med att medvetandegöra det, men vi behöver ett case, någon frilans som orkar vara med i en process som kan blilång, sade Ulrika Hyllert på mötet med ett tiotal medlemmar i sektionen.

Frukostmötet var inte bara det första av tre planerade underhösten, utan det första på länge efter ett antal år i träda. Det hölls på konditori Bananza på Södermalm, som är tänkt att vara den återkommande platsen för samtal i avslappnad atmosfär där medlemmar har chans att resonera i angelägna frågor.

Temat för samtalet var vad förbundet gör för att vässa arbetet för frilansar. Ulrika Hyllert lyfte fram två uppdrag som förbundet fått av kongresser. Det senaste var att analysera förutsättningarna för att förhandla om frilansavtalet.

Av kongressen 2018 fick förbundet uppdraget att utreda den långsiktiga finansieringen av frilansfackligt arbete. Ett problem hon nämnde är de sämre förutsättningarna för kontinuitet och kompetensöverföring, då frilansfackliga styrelser ofta har större personomsättning.

– Har vi rätt organisation? Kent Werne har ett utredningsuppdrag och håller på att undersöka det.
Ett till mål är att nå ett andra avtal likt det med LO:s mediehus. Där pågår ett arbete, förklarade Hyllert.

Bra tillfällen att förkovra sig och stärka styrelser och öka kompetensen är i återkommande frilansfackliga workshops, härnäst i oktober.Marja Beckman, en av medlemmarna på frukostmötet, påminde om att Frilans Riks tagit fram ett introduktionspaket i PDF-format.

Mälardalens ordförande Beata Hansson efterlyste mer stöttning från kansliet, som kan bidra till att administrationen minskas längre ned i organisationen.

– Där har vi en dialog med Frilans Riks ordförande och Förbundet Frilans om hur kansliet och frilansfackliga grupperingar kan samverka bättre, sade Ulrika Hyllert.

Hon fick också frågan om hur förbundet arbetar för att det inte ska finnas en vi-och-dom-känsla mellan anställda och frilansar. Hon lyfte fram att Frilans Riks jobbar för långsiktiga kontakter mellan frilansar och arbetsplatsklubbar. De har mandat att förhandla även för frilansar, men får ofta bara lägga facklig tid på att förhandla om de anställdas villkor.

– Där kan förbundet samordna, ge råd och tips. Men det måste initieras underifrån i organisationen, sade hon.

Hon berörde det problematiska i att som frilans vara beroende av uppdragsgivare, vilket kan leda till en tröghet i det fackliga arbetet. Där efterlyste hon lite mer kaxighet där frilansar i sociala forum outar dåliga uppdragsgivare för att kunna ställa krav med samlade krafter.

Mats Karlsson

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...