Foto:
Gordon Johnson, Pixabay

Manifestation för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

May 26, 2022
Ingen författare

Den 9 maj var det dags för Mälardalens frilansklubb att ta över stafettpinnen och medverka i Måndagar för frihet! Manifestation för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Arrangemanget som startades av Uppsala Författarsällskap i slutet av mars alternerar mellan olika föreningar och hålls utanför Litteraturens hus i Uppsala.

 

Monica Atterberg som representerade Mälardalen talade framför allt om yttrandefriheten i Sverige och i övriga delar av världen.

Hon hade också fastnat för tre citat:

Vladimir Lenin (1870–1924): Idéer är betydligt mer fördärvbringande än kanoner. Varför skulle vem som helst få köpa sig en tryckpress och sprida skadliga åsikter, avsedda att försätta regeringen i en svår situation?

Poul Henningsen (1894-1967) dansk författare, arkitekt, formgivare och revyförfattare: Yttrandefrihetens värde är att den träder i funktion om en regering begår misstag och därför får dess gränser aldrig bestämmas av den sittande regeringen eller det härskande partiet.

Herbert Hoover (1874–1964) USA:s president mellan 1929–1933: Det är en paradox att varje diktator klättrat upp till makten på yttrandefrihetens stege. Strax efter att ha uppnått makten har varje diktator undertryckt alla andras yttrandefrihet.


Rekommenderad webbplats: European Federation of Journalists

 

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...