Foto:
Pete Linforth, Pixabay

Uppemot 50 personer på seminarium om upphovsrätt

May 28, 2022

Nästan 50 personer – medlemmar och journaliststudenter - hade samlats på Restaurang Scalas Bakficka i Stockholm den 11 maj för att lyssna till en debatt om det nya upphovsrättsdirektivet. Upphovsrätten är en av Journalistförbundets prioriterade frågor och liknande seminarier hålls under maj och juni även i Göteborg, Malmö och Umeå. Frilans Riks står som värd tillsammans med olika sektioner.

Olle Wilöf, Journalistförbundets jurist och upphovsrättsexpert och Putte Salminen, verksamhetsledare på BLF Fotograferna berättade om vilka regler som gäller och förändringar som är på gång. Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks och Monica Atterberg, ordförande i Mälardalens frilansklubb satt också med i panelen och ställde frågor. Hasse Hedström filmade och kommer att göra det på ytterligare ett seminarium. Efter redigering läggs en film ut på You Tube.

För dig som vill veta mer:

Upphovsrätten på den digitala marknaden
Ds 2021:30

Kampanj för att stärka bildjournalistiken
21 april 2022, BLF:s hemsida

För otydlig lag om bildanvändning
Artikel, 17 juli 2019, SJF:s hemsida

Journalistförbundet välkomnar EU-beslutet om Upphovsrätt
Artikel, 15 april 2019, SJF:s hemsida

Upphovsrättsjurist Olle Wilöf om lagen om länkarna
Artikel 9 december 2010, Sveriges Radios hemsida

Köket på restaurang Scalas Bakficka i Stockholm strax före servering. Foto:  Monica Atterberg

Relaterade inlägg

No items found.
Comment Form is loading comments...